Novosti u poreznim zakonima!

Aktualno, Najave 7. studenoga 2014

Od 1. siječnja 2015. godine u Republici Hrvatskoj na snagu stupaju porezne promjene kojima se država odriče dijela svojih prihoda kako bi povećala kupovnu moć građana, te se olakšava poslovanje obrtnicima i poduzetnicima!

Zakon o PDV-u

 • Jeftiniji lijekovi na recept: Snižava se PDV za sve lijekove koji se izdaju na recept (a ne kao do sada samo za lijekove na listi HZZO).
 • Povoljniji uvjeti poslovanja za poduzetnike: Propisuje se mogućnost obračuna PDV prema naplaćenoj realizaciji za sve obveznike s isporukama do 3 milijuna kuna. Time se omogućuje da od 138.000 aktivnih poduzetnika u sustavu PDV, 120.000 poduzetnika (čije obveze čine 8% ukupne obveze PDV) samostalno bira način obračuna PDV.
 • Bolja evidencija neplatiša: Uvodi se obveza vođenja evidencije u kojoj će poduzetnici morati prijaviti tko im nije u propisanim rokovima platio račun. Poduzetnik koji dođe u postupak ovrhe radi svojih dugova prilikom poduzimanja mjera naplate uzet će se u obzir i podatak postoji li odgovornost jamca (osobe kojoj je taj poduzetnik izdao račun i koja je po toj osnovi koristila pravo na pretporez, a u rokovima plaćanja račun nije podmirila) te će se naplata provesti i od jamca (u visini odgovornosti za dug – visina korištenog pretporeza).

Zakon o porezu na dohodak

 • Veći prihodi za milijun hrvatskih građana: propisuje se promjena osobnog odbitaka kod utvrđivanja poreza na dohodak (s 2.200,00kn na 2.600,00kn; za umirovljenike s 3.400,00kn na 3.800,00kn te osobnog odbitka na potpomognutim regijama za I. skupinu s 3.200,00 na 3.500,00kn te za II. skupinu s 2.700,00 na 3.000,00kn) te se propisuje primjena porezne stope od 40% iznad porezne osnovice od 13.200,00kn
 • Potičemo investicije: Uvodi se porez na kamate na štednju po stopi od 12%, što je jedan od najmanjih poreza u Europi.  Novcem od oporezivanje kamata na štednju kompenzirat će se manjak u lokalnim proračunima.
 • Smanjujemo papirologiju: Utvrđivanjem godišnje porezne obveze, počevši od godišnje prijave za 2015., Porezna uprava izradit će rješenja te ih dostavit na adrese građana te time ukinuti potrebu podnošenja godišnjih poreznih prijava.

Zakon o porezu na ​dobit

 • Štitimo radna mjesta: Korištenje porezne olakšice u porezu na dobit po osnovi reinvestirane dobiti  dodatno se uvjetuje investicijama u dugotrajnu imovinu te zadržavanjem broja zaposlenih; znači zadržava se postojeći sustav uz dodatne uvjete ulaganja u imovinu te zadržavanju broja zaposlenih.
 • Olakšavamo poslovanje: Propisuje se i obveza obračuna poreza na dobit za fizičke osobe s prihodima većim od 3 milijuna kn, umjesto dosadašnjih 2 milijuna kuna.

Zakon o doprinosima

 • Smanjujemo papirologiju: Mijenja se način utvrđivanja doprinosa na način da se obveznici (osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuju temeljem poslovnih knjiga, osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu i ostalim osobama koje imaju profesionalni status) upućuju na samoobračun podnošenjem JOPPD obrasca, a ne više donošenjem rješenja.
 • Potičemo zapošljavanje mladih: Poslodavac koji zaposli osobe mlađe od 30. godina na ugovor o radu na neodređeno vrijeme, oslobađaju se obveze doprinosa  (doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za zaštitu zdravlja na radu i doprinosa za zapošljavanje) na rok od 5 godina.

Zakon o igrama na sreću

 • Vraćamo dio novca općinama, gradovima i županijama: Propisuje se oporezivanje svih dobitaka od igra klađenja, umjesto dosadašnjeg oporezivanja dobitaka iznad 750 kuna.​ Novcem od oporezivanja igara na sreću kompenzirat će se manjak u lokalnim proračunima.

 Zakon o poreznoj upravi

 • ​Racionalizacija Porezne uprave: Dodatno se uređuju odredbe nužne za provedbu efikasne reorganizacije te se precizira podjela poslova između ustrojbenih jedinica Porezne uprave, ali se omogućuje i dodjeljivanje posebnih statusa pojedinim poreznim obveznicima u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja obveza.

 Zakon o porezu na promet nekretnina

 • Uređujemo tržište nekretnina: Početkom 2015. istječe prijelazno razdoblje za oporezivanje nekretnina (dobiveno kroz pregovarački postupak) te započinje oporezivanje nekretnina PDV-om, odredbama zakona (o porezu na promet nekretnina) precizira se što se smatra nekretninama te građevinskim zemljištem koje će se oporezovati PDV-om.

2mirovineFINALfinal 6_jeftiniji lijekovi Istaknuta tema-porezi mladi