U lokalnoj samoupravi

Mario Klapša, zamjenik načelnika Općine Maruševec

Mario Možanić, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Maruševec

Krunoslav Eršegović, član Općinskog vijeća Općine Maruševec

  1. Mjesni odbor

Slavko Možanić, predsjednik Vijeća 1. Mjesnog odbora
Vlatka Štrlek, članica Vijeća 1. Mjesnog odbora
Tomislav Barković, član vijeća 1. Mjesnog odbora

2. Mjesni odbor

Marko Blažunaj, potpredsjednik Vijeća 2. Mjesnog odbora
Vladimir Blažunaj, član Vijeća 2. Mjesnog odbora
Andrija Stolnik, član Vijeća 2. Mjesnog odbora

3. Mjesni odbor

Tomica Kelemen, potpredsjednik Vijeća 3. Mjesnog odbora
Anka Kolenko, članica Vijeća 3. Mjesnog odbora

4. Mjesni odbor

Luka Kundija, predsjednik 4. Mjesnog odbora
Jurica Martinčević, član Vijeća 4. Mjesnog odbora
Matija Lončar, član Vijeća 4. Mjesnog odbora

5. Mjesni odbor

Vjekoslav Eršegović, član Vijeća 5. Mjesnog odbora
Stanko Šagi, član Vijeća 5. Mjesnog odbora