Gospodarski program za Maruševec

Aktualno 14. travnja 2021

Naš Gospodarski program usmjeren je na poticanje zapošljavanja uz snažno zalaganje za čuvanje resursa, okolišnih i drugih prednosti Maruševca te aktivno sudjelovanje gospodarskih subjekata i pojedinaca. Okosnica razvoja bit će polifunkcionalni gospodarski razvoj čije će sastavnice osim do sada zastupljenih trgovine, poljoprivrede, obrtništva i turizma biti temeljeni na održivim tehnologijama te jačanju ponude kulturnih, obrazovnih i sportskih programa za sve građane. Naš gospodarski program zasniva se na novim tehnologijama, kružnoj ekonomiji i načelima zajedničke dobrobiti i javnog interesa.

Suradnja javne uprave sa gospodarskim sektorom, osobito malim i srednjim poduzetništvom na stvaranju pretpostavki za gospodarski razvoj  u slijedećim razvojno-proračunskim razdobljima kojima ćemo upravljati slijediti će već spomenute nove ekonomske koncepte, nužne za postizanje mogućnosti EU financiranja razvojnih gospodarskih programa, suradnju sa zainteresiranim poduzetnicima vezano za nove linije poduzetničkih subvencija te pomoć poduzetnicima u ostvarivanju uvjeta za pristup bespovratnim potporama.

Uz naglasak na stvaranje pretpostavki za razvoj prvenstveno malih i srednjih poduzeća, spremni smo u Maruševcu podržati i sve dosadašnje i buduće veće i velike investicije, osobito u  području graditeljstva i energetskog sektora i dovesti u Maruševec njihove zelene ekspoziture. Srednji i veliki poduzetnici će, u ostvarenju svojih poslovnih planova moći i dalje računati na transparentne politike i jednake tržišne prilike za sve, uz uvjet poštivanja visokih okolišnih i društveno odgovornih standarda.

Na načelima kružne ekonomije i odgovornog odnosa prema resursima, u iduće četiri godine upravljanja općinom, potaknut ćemo razvoj društveno odgovornog, otpornog gospodarstva jačanjem poduzetničkog sektora kao nositelja novih oblika proizvodnje i trgovine.

U općini bogate poljoprivredne tradicije i povrćarske proizvodnje potaknut ćemo uspostavu sustava skladištenja povrća zasnovanog na održivom razvoju. Odgovorno i racionalno ćemo upravljati svim postojećim gospodarskim resursima u ingerenciji općine u svrhu njihovog efikasnog korištenja i stavljanja u funkciju rasta i razvoja općine.

Uz naglašeniji razvoj drugih djelatnosti, cjelogodišnji i održivi turizam će postat će gospodarska grana jer će omogućiti ravnomjernije raspoređene prihode tijekom godine.  Selektivni oblici turizma dovest će i do otvaranja obrta usmjerenih na pružanje proizvoda i usluga turistima. Poticat ćemo unapređenje turističke ponude i kvalitete smještaja te povećati dodanu vrijednost.

Revitalizirat ćemo domaću poljoprivrednu proizvodnju koja je u uvjetima pandemije dokazala svoju gospodarsku važnost, a obrađena zemlja će nam, uz gospodarske benefite, omogućiti da se lakše nosimo sa štetnim posljedicama klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih fenomena kao što su poplave i dugotrajne suše.

Rušeći administrativne barijere, širom ćemo otvoriti prostor gospodarskim granama i novim oblicima organizacije poslovanja, posve nepoznatima do prije koje desetljeće. Snažno ćemo poduprijeti društveno poduzetništvo koje se osim komercijalnog, rukovodi društvenim i ekološkim ciljevima imajući na umu odgovornost prema okolišu i zajednici kao temeljnog načela djelovanja.

I dalje ćemo podržavati start-up poduzetništvo, na suvremenom konceptu koji stvara  tehnološki inovativna, nekonvencionalna i kreativna poslovna rješenja,  donosi  visoku dodanu vrijednost i snažnu motivaciju za rad.

Povezivanje svih gospodarskih grana omogućit će zajednički i koordinirani nastup na domaćem i inozemnom tržištu.

Mjere:

 • Poticat ćemo razvoj obrtništva, a osobito tradicijskih i umjetničkih obrta i njihovo povezivanje sa turizmom i ostalim sastavnicama polifunkcionalnog razvoja gospodarstva dodjelom poticaja preko natječaja koji će valorizirati društvenu i gospodarsku vrijednost kao i održivost njihovih programa rada
 • Nastaviti privlačiti investitore do potpunog popunjavanja Poduzetničke zone Selnik koja će dati novi zamah u poduzetništvu i nadovezati se na obližnje poslovne zone
 • Ulagati u ljude i znanje u cilju pozicioniranja Općine kao vodeće u inovativnim gospodarskim procesima jer će Općina biti podrška svim institucijama i udrugama koje provode programe formalnog i neformalnog obrazovanja i rade na razvoju društva i gospodarstva te će, u skladu sa vlastitim stručnim kadrovskim kapacitetima organizirati edukacije i radionice kad god to bude korisno i moguće, u skladu s aktualnim epidemiološkim mjerama
 • Snažno ćemo poduprijeti poduprijeti start-up poduzetništvo kroz politiku dodjele prostora u poduzetničkom inkubator u vlasništvu Općine i u tehničkoj i stručnoj podršci u realizaciji projekata i pri apliciranju na natječaje. Povlačenjem europskih sredstava, izgradnjom poslovnog i IT inkubatora za mlade željne učenja, partnerstva s relevantnim institucijama i privatnim tvrtkama kod povlačenju EU sredstava za prekvalifikacije Općina Maruševec će se pretvoriti u pravi inkubator znanja i start-upova
 • Nastavak poticanja poduzetnika i poljoprivrednika kroz pakete mjera i mehanizama koji će uključiti sve pojedince i grupacije zainteresirane za napredak i održivi razvoj Općine
 • Razvijati održive, selektivne oblike turizma, osobito kulturnog i sportskog turizma kroz cijelu godina na novim osnovama. Kroz natječaje za projekte poduprijet ćemo razvoj svih oblika turizma putem koji će se, valorizirajući kulturne, prirodne, gastronomske potencijale, produžiti trajanje turističke sezone na veći dio godine i predstaviti sve najbolje što imamo.
 • Poticat ćemo recikliranje i održivo korištenje prirodnih resursa, naročito povećanje udjela zelene energije u proizvodnji i potrošnji
 • Realizacija projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta Općine Maruševec, u cilju stvaranja uvjeta za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada, a koje su do sada bile odlagane u komunalni otpad ili zbrinjavane na druge nepropisne načine
 • Proizvodnja  zdrave i kvalitetne hrane i pića jer će Maruševec iskoristi potencijale u proizvodnji zdrave i kvalitetne hrane koje mu pruža položaj i blizina vrijednog poljoprivrednog područja. U suradnji sa malim proizvođačima prezentirat ćemo autohtone proizvode na festivalima i gastronomskim manifestacijama i poticati uzgoj voća i povrća u staklenicima
 • Poticat ćemo razvoj industrije na novim osnovama osobito strojogradnje, prehrambene i metaloprerađivačke industriju te postojeće proizvodne kapacitete u proizvodnji namještaja, stolarije, tekstila i dr.
 • Poticanje zapošljavanja nastavljanjem uspješnih i apliciranjem na nove EU projekte gdje smo to, kao Općina u prilici i osigurati nastavak uspješnih EU projekata (npr. program „ Zaželi“)  u cilju neupitne koristi koju donose zajednici i ljudima koji su zahvaljujući takvim projektima zaposleni. Iskoristiti ćemo iskustva koja smo stekli i aplicirati na sredstva EU kojima se financiraju slični projekti.

Svi dijelovi našeg gospodarskog programa provedivi su i međusobno usklađeni te odgovaraju uvjetima financiranja EU Mehanizma za oporavak i otpornost do 2026. godine koji od zemalja EU-a traži se da utvrde usklađen paket projekata, reformi i ulaganja u šest područja politike, a to su:

 • zelena tranzicija
 • digitalna transformacija
 • pametan, održiv i uključiv rast i radna mjesta
 • socijalna i teritorijalna kohezija
 • zdravlje i otpornost
 • politike za sljedeću generaciju, uključujući obrazovanje i vještine.

Navedenim mjerama, vodit ćemo jasno artikuliranu, promišljenu i transparentnu gospodarsku politiku.
To će omogućiti gospodarski razvoj, zapošljavanje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova.